Nedostatek, nebo spíše úplná neexistence mobilních domů http://mobilnidomy-az.cz/kontakty-mapa/v Evropě v první polovině dvacátého století také stály za největším a (zatím) nejhroznějším válečným konfliktem všech dob – za druhou světovou válkou. Nedokonalé vyřešení výsledků první světové války totiž vedlo k opětovnému napětí mezi evropskými národy. Zatímco osvícené národy potřebovaly prostor pro svůj dostatečný rozvoj, v cestě jim stály mnohé národy jiné, menší a často i nevyspělé. Tyto národy často urputně lpěly na svých domovech a nezávislé vlasti. To pak bylo příčinou vzniku neodvratných konfliktů.

Kdyby

Kdyby tyto menší národy měly příbytky, které by se daly snadno přesunout jinam a uvolnily by tak potřebný prostor národům dokonalejším, nemuselo vůbec docházet k žádným konfliktům a tím míň k nějaké válce.

Zbytečné komplikace

Post navigation