Nechte se vést Clodem Monetem

Tento slavný impresionistický malíř prosazoval malování v plenéru. Rozmanitost barev a hra světla byla pro jeho tvorbu velice důležitá. Pojďme se podívat na to, čím se jeho zahrada vyznačovala a proč vzbuzovala takové pocity. Odpovědí může být skutečnost, že mistrovou hlavní

Read more

Silvestr je tady

Oslavy konce roku a příchodu nového nenechají nikoho na poklidu. Ať nechcete, vtáhne vás to do akce. Kolegové, přátelé se vyptávají, co podniknete? Vytřete jim proto zrak a podělte se o své plány. Pokud plánujete něco většího, musíte s předstihem.

Read more