Na odevzdání daňových přiznání (DP) je sice ještě trocha času, ale pomalu bychom se na to měli už začít připravovat. Pokud nevíte, zda se daňová povinnost bude týkat i vás, tak čtěte dále. V následujících řádcích najdete popis nejčastějších situací, kdy přiznání podat musíme a kdy ne, a na konci článku si ukážeme situace, kdy sice nemusíme, ale pokud to učiníme, můžeme na tom jen vydělat.
počítání daní

POVINNOST ODEVZDAT DP MAJÍ TYTO OSOBY

Podnikatelé v těchto případech:
–          pokud byly naše příjmy z podnikání vyšší než 15000 korun za rok
–          pokud vykazujeme ztrátu, a to i v případě, kdy naše příjmy byly nižší než 15000 Kč
 
Zaměstnanci v těchto případech:
–          pokud pracovali pro 2 a více zaměstnavatelů současně
–          pokud měli kromě příjmů ze zaměstnání ještě i další příjmy, jejichž celkový součet byl vyšší než 6000 Kč za rok. Mohlo jít o příjmy z podnikání, z pronájmů nebo třeba z kapitálového majetku, což nejčastěji bývají příjmy z prodeje akcií
–          pokud odvedli tzv. solidární daň a jejich hrubý roční příjem byl vyšší než 1 569 552 Kč
 

POVINNOST ODEVZDÁVAT DP NEMAJÍ TYTO OSOBY

Podnikatelé, kteří v uplynulém roce:
 
–          neměli roční příjmy z podnikání vyšší než 15000 Kč a nevykazují daňovou ztrátu
(v tomto případě doporučujeme podat na FÚ čestné prohlášení o této skutečnosti, abyste předešli zbytečným problémům a nedorozuměním)
 
Zaměstnanci, kteří v uplynulém roce:
 
–          pracovali pouze u jednoho zaměstnavatele
–          pracovali pro více zaměstnavatelů, ale tyto práce se časově nepřekrývaly
–          spolu se zaměstnáním i podnikali, popř. měli jiné příjmy podléhající dani z příjmu (např. pronájmy, kapitálový majetek atd.) a součet všech těchto příjmů nebyl vyšší než 6000 Kč za rok
–          měli pouze příjmy ze zahraničí a tyto příjmy byly vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodní smlouvy ČR a dané země (zamezení dvojího zdanění)    
 
Lidé, celoročně pobírající některou z dávek, jenž je od daně z příjmu osvobozena.
Jde například o:
–          nemocenské dávky
–          dávky státní sociální podpory
–          dávky v nezaměstnanosti apod.
 daňoví poradci

SITUACE, KDY SE VÁM VYPLATÍ PODAT DP, I KDYŽ NEMUSÍTE:

1.       pokud jste část roku byli zaměstnáni a další část pobírali nemocenskou nebo podporu v nezaměstnanosti
2.       ženy, které v průběhu roky odešly ze zaměstnání na mateřskou dovolenou nebo se z ní vracely zpět do práce
3.       studenti, kteří v průběhu roku pracovali brigádně a u zaměstnavatele nepožádali o roční zúčtování daní
4.       lidé, kteří pracovali formou dohod nebo měli např. příjmy z autorských práv do výše maximálně 10000 korun měsíčně a z toho jim byla odvedena srážková daň 15%
Nakonec ještě připomínáme, že posledním termínem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019, bude 31. březen 2020.

4.5/5 - (2 votes)
Noční můta zvaná Daňové přiznání. Týká se i mě?

Post navigation