Soustruh je obráběcí stroj, bez kterého by se strojírenská technologie neobešla. Umožňuje obrábět válcové polotovary. Platí přitom, že hlavní pohyb vykonává samotný obrobek, vedlejší pohyb je vykonáván nástrojem, v tomto případě tedy soustružnickým nožem. Zkušení technologové ví, co všechno dokáže ovlivnit kvalitu řezu. Proto znají všechny důležité soustružnický nůž úhly, které jsou pro obrábění důležité. Možná i vás nyní zajímá, jaké všechny parametry můžete na nástroji najít. Ideálně se veškeré geometrické tvary vysvětlují na klasické noži, nikoliv na tom s vyměnitelnými břitovými destičkami.

obráběcí nástroje

Proč jsou jednotlivé úhly tak důležité?

  • Ovlivňují velikost odebírané třísky
  • Podílí se na kvalitě obrobeného povrchu
  • Jejich správná volba zefektivňuje celou výrobu
  • Špatným výběrem se více opotřebovává celý stroj

Je třeba znát problematiku obráběcích nástrojů, neboť právě tak je možné pochopit, jakým způsobem se dá dosáhnout kvalitního povrchu bez jakýchkoliv defektů. Právě proto je třeba znát alespoň základní geometrické tvary, které se na obráběcím nástroji tohoto typu rozlišují.

obrábění na soustruhu

Jaké jsou ty nejdůležitější úhly?

Parametr břitu patří mezi ty nejdůležitější, dosahuje přitom hodnot kolem 30 až 45 stupňů. Na tomto tvaru závisí to, jak velký nástroj klade odpor při vnikání do samotného obrobku. Dalším důležitým tvarem je parametr hřbetu, který naopak ovlivňuje velikost tření mezi obrobkem a nástrojem. Čím větší přitom tření nastává, tím více se nástroj zahřívá. Čelo je dalším z důležitých tvarů, neboť se přímo podílí na tom, jak moc je nástroj pevný. Řez má pak svou důležitost, neboť jde o součet parametru hřbetu a čela.

Správné pochopení toho, co který nástroj nabízí, a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými tvary, umožňuje technologům zefektivnit výrobu, snížit náklady, a přitom zvýšit celkovou kvalitu, se kterou jsou produkty vyráběny.

5/5 - (1 vote)
Vyberte si nástroj dle nástrojových úhlů

Post navigation